. Dlaczego nasza Kancelaria się z Państwem skontaktowała ?

DLACZEGO SIĘ Z PAŃSTWEM SKONTAKTOWALIŚMY ?

Wykorzystując naszą wiedzę dotyczącą regulacji prawa spadkowego w poszczególnych krajach, ustalamy krąg osób uprawnionych do dziedziczenia. Następnie prowadzimy badania genealogiczne mające na celu odnalezienia potencjalnych spadkobierców.

Jeżeli skontaktowaliśmy się z Państwem oznacza to, iż naszym zdaniem mogą być Państwo uprawnieni do dziedziczenia w jednej ze spraw, które prowadzimy. W takim przypadku nasz przedstawiciel zaproponuje Państwu zawarcie z nami umowy, w której GENEATRANSLAT zobowiązuje się udzielić Państwu informacji odnośnie praw do spadku i przeprowadzić w Państwa imieniu całe postępowanie spadkowe.