. Jaki będzie koszt postępowania spadkowego ?

ILE TO BĘDZIE KOSZTOWAŁO ?

GENEATRANSLAT nigdy nie żąda od spadkobierców jakichkolwiek pieniędzy na poczet kosztów przeprowadzenia sprawy.

Wszelkie koszty przeprowadzenia badań genealogicznych i postępowania spadkowego nasza firma pokrywa z własnych środków.

Spadkobiercy nie ponoszą żadnego ryzyka finansowego związanego z przeprowadzeniem sprawy.

Nawet jeżeli nie zostaniecie Państwo uznani za spadkobierców, to nie jesteście w żaden sposób zobowiązani do zwrotu poniesionych przez nas kosztów.

Honorarium przysługuje nam wyłącznie jeśli odniesiemy sukces.

GENEATRANSLAT prowadzi sprawy spadkowe na zasadzie własnego ryzyka. Oznacza to, że nasze honorarium płatne jest tylko i wyłącznie, jeśli Państwa prawa do spadku zostaną uznane i otrzymacie Państwo pieniądze. Proponowana przez nas umowa określa nasze honorarium jako procent od kwoty, którą otrzymacie Państwo z tytułu spadku. Kwota ta zostanie nam przekazana przez administratora spadku bezpośrednio z masy spadkowej.