. Czy spadek może posiadać długi ?

CZY SPADEK MOŻE BYĆ ZADŁUŻONY ?

Na wartość spadku składają się jego aktywa (majątek spadkowy) oraz pasywa (długi spadkowe). Długi spadkowe pomniejszają wartość spadku, a do ich pokrycia, bezpośrednio z masy spadkowej, zobowiązany jest kurator spadku. W zupełnie wyjątkowych okolicznościach może się okazać, iż długi przewyższają wartość spadku. W takim przypadku spadek zostaje uznany za niewypłacalny i nic Państwo nie odziedziczą.

W takiej sytuacji nie są Państwo zobowiązani do żadnej zapłaty na rzecz naszej firmy.