. Ile trwa postępowanie spadkowe ?

JAK DŁUGO TO BĘDZIE TRWAŁO ?

Czas przeprowadzenia sprawy jest inny dla każdej sprawy i uzależniony zarówno od stopnia jej złożoności, liczby spadkobierców, jak i od regulacji prawnych państwa, w którym zmarł spadkodawca. Po skompletowaniu przez nas koniecznej dokumentacji składamy przed sądem wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Od tego momentu wszystko zależy od terminów rozpraw jakie wyznaczy sąd. W przypadku sądów właściwych dla dużych metropolii czas trwania sprawy od momentu odnalezienia spadkobierców do momentu wypłaty im pieniędzy wynosi nawet dwa-trzy lata.