. Jak obliczany jest Państwa udział w spadku ?

JAK OBLICZANY JEST PAŃSTWA UDZIAŁ W SPADKU ?

Państwa udział jest zawsze obliczany zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w państwie, w którym zmarł spadkodawca i uzależniony od dwóch czynników:

- całkowitej liczby spadkobierców
- stopnia pokrewieństwa łączącego Państwa ze zmarłym.